Statusna i materijalna prava

 

Odluka o prijenosu ovlasti za upravljanje proračunskim sredstvima USRH tijekom 2024. godine

Odluka o izmjenama Odluke o procedurama stvaranja ugovornih obveza u USRH od 15. siječnja 2024.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju službenih osobnih vozila, službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacija od 16. ožujka 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima i naknadama službenika i namještenika koja terete proračun USRH od 16. ožujka 2023.

Odluka o prijenosu ovlasti za upravljanje proračunskim sredstvima USRH tijekom 2023. godine

Odluka o prijenosu ovlasti za upravljanje proračunskim sredstvima USRH tijekom 2022. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama stvaranja ugovornih obveza u USRH od 24. studenoga 2022.

Odluka o izmjenama Odluke o blagajničkom poslovanju u USRH od 24. studenoga 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave u USRH od 24.11.2022.

Odluka o izmjenama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima i naknadama službenika i namještenika koja terete proračun USRH od 11. travnja 2022.

Odluka o prijenosu ovlasti za upravljanje proračunskim sredstvima USRH tijekom 2021. godine

Odluka o prijenosu ovlasti za upravljanje proračunskim sredstvima USRH tijekom 2020. godine

Odluka o prijenosu ovlasti za upravljanje proračunskim sredstvima USRH tijekom 2019. godine

Odluka o procedurama stvaranja ugovornih obveza u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 28. listopada 2019.

Odluka o blagajničkom poslovanju u USRH od 28. listopada 2019.

Odluka o procedurama izdavanja i obračunavanja putnih naloga u USRH od 28. listopada 2019.

Odluka o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama USRH od 28. listopada 2019.

Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u USRH od 28. studenoga 2018.

Pravilnik o materijalnim i drugim pravima i naknadama službenika i namještenika koja terete proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2018.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 30. lipnja 2017.

Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući za određena radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 18. travnja 2016.

Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zašite od ionizirajućeg zračenja od 14. listopada 2015.

Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 16. siječnja 2014.

Odluka o procedurama stvaranja ugovornih obveza u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 3. travnja 2013.

Odluka o utvrđivanju obrasca imunitetne iskaznice suca Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. listopada 2009. (Narodne novine br. 131/09.)

Odluka o izmjeni Odluke o posebnim pravima sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske koji imaju prebivalište izvan sjedišta Suda od 18. lipnja 2008.

Odluka o posebnim pravima sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske koji imaju prebivalište izvan sjedišta Suda od 10. ožujka 2008.

Odluka o izmjeni Odluke o korištenju službenih osobnih vozila, službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije od 22. veljače 2008.

Odluka o rasporedu poslovnog prostora u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 6. rujna 2006.

Odluka o korištenju službenog dostavnog i nabavnog osobnog vozila Ustavnog suda Republike Hrvatske od 4. svibnja 2004.

Odluka o korištenju službenih osobnih vozila, službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije od 29. ožujka 2004.