Dnevni redovi i zapisnici sjednica

Na ovim stranicama objavljuju se dnevni redovi i izvodi iz zapisnika sa sjednica Ustavnog suda, sjednica Prvog, Drugog i Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama te sjednica Prvog i Drugog vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti suca.

Dnevni redovi i izvodi iz zapisnika prikazani su kronološki.

Sukladno člancima 41. i 42. Poslovnika Ustavnog suda dnevni red može se mijenjati na način da se dopuni novim točkama, odnosno da se pojedini predmeti skinu s dnevnog reda.

Sukladno članku 47. st. 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i članku 4. st. 1. toč. 3. Poslovnika Ustavnog suda predstavnici tiska i drugih sredstava priopćavanja mogu biti nazočni sjednici i javnoj raspravi, te drugim skupovima u Ustavnom sudu, osim kad postoje razlozi za isključenje javnosti. Nazočnost je potrebno najaviti u predsjedništvo Ustavnog suda (tel: +385 1 6400 100, +385 1 6400 102) najkasnije dva sata prije održavanja sjednice odnosno javne rasprave.

Sukladno članku 47. st. 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i članku 4. st. 1. toč. 4. Poslovnika Ustavnog suda za televizijski i radio-prijenos iz Ustavnog suda potrebna je dozvola predsjednika Ustavnog suda.