Izjava o pristupačnosti

Ustavni sud Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice (www.usud.hr) učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19.; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ustavnog suda Republike Hrvatske koje se nalazi na adresi www.usud.hr

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište www.usud.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, a sve zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
- dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku,
- slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava, 
- kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana, 
- dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku, 
- pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta, 
- pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
- dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst), 
- dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
- aplikacija "Praksa Ustavnog suda" za sada nije obuhvaćena prilagodbom pristupačnosti.

Ustavni sud Republike Hrvatske kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je Izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Ustavni sud Republike Hrvatske će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Ustavni sud Republike Hrvatske.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ustavnog suda Republike Hrvatske korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ustavni_sud@usud.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr