Službenik za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Ustavni sud Republike Hrvatske imenovao je službenika za zaštitu podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe, prema kojem imenovani obavlja sljedeće zadaće:
- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka,
- praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka,
- suradnja s nadzornim tijelom,
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima,
- pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka u Ustavnom sudu Republike Hrvatske su:
Ninoslav Jembrih, savjetnik za informacijsku sigurnost
telefon: +385 1 6400 104
e-mail: ninoslav_jembrih@usud.hr

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka u Ustavnome sudu RH od 29. ožujka 2023.