Etika ustavnosudskih službenika

Članak 25. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) propisuje da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju.

Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.

Etički kodeks državnih službenika sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika.

Etički kodeks državnih službenika objavljen je u "Narodnim novinama" broj 40/11. i 13/12.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično postupanje službenika:
- čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom,
- povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom,
- putem besplatnog telefona 0800 0304 svakog radnog dana,
- na adresu elektroničke pošte: prituzbe@uprava.hr

Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.

Povjerenica za etiku u Ustavnom sudu Republike Hrvatske:
Melita Poslek, mag. iur., predstojnica Ureda glavnog tajnika
telefon: +385 1 6400 203
e-mail: Melita_Poslek@usud.hr

 

Zamjenica povjerenice za etiku u Ustavnom sudu Republike Hrvatske:
Viktoria Hladni, savjetnica za kadrovske poslove
telefon: +385 1 6400 130
e-mail: Viktoria_Hladni@usud.hr

 

Etički kodeks državnih službenika ("Narodne novine" broj 40/11.)

Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika ("Narodne novine" broj 13/12.)

Odluka o imenovanju povjerenice za etiku i zamjenice povjerenice za etiku