Bivši predsjednici Ustavnog suda Republike Hrvatske

Prof. dr. sc. OMEJEC, JASNA (1962.)
Prof. dr. sc. KLARIĆ, PETAR (1939.)
Prof. dr. sc. SOKOL, SMILJKO (1940. - 2023.)
Dr. sc. CRNIĆ, JADRANKO (1928. - 2008.)

 


Prof. dr. sc. OMEJEC, JASNA (1962.)

sutkinja Ustavnog suda (1999. - 2007.)
dopredsjednica Ustavnog suda (2001. - 2003.)
zamjenica predsjednika Ustavnog suda (2003. - 2005.)
zamjenica predsjednika Ustavnog suda (2005. - 2007.)
sutkinja Ustavnog suda (2007. - 2016.)
predsjednica Ustavnog suda (2008. - 2012. )
predsjednica Ustavnog suda (2012. - 2016.)  

OMEJEC.jpgDiplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1985. Znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja upravnog prava stekla na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. Od 1986. asistentica na Katedri za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a od 1990. asistentica, docentica, izvanredna profesorica te redovita profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 Koautorica je prvog udžbenika o pravu okoliša u Republici Hrvatskoj (1997.). Autorica je knjiga: "Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir" (2008.),  "Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis" (2013.), kao i drugog dopunjenog izdanja te knjige iz 2014. Za tu je knjigu primila nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu za područje društvenih znanosti i priznanje za knjigu od osobitog značaja za pravnu struku Zaklade Jadranko Crnić za 2013. godinu. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja ustavnog i upravnog prava te zaštite ljudskih prava.

Redovita je članica-utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2001.) i članica brojnih strukovnih udruga.

2005. i 2009. imenovana je zamjenicom člana Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe iz Republike Hrvatske. Članicom te Komisije imenovana je 2010. i ponovno 2014., kada je izabrana i za članicu Biroa i Proširenog biroa (Enlarged Bureau). U prosincu 2015. izabrana je za potpredsjednicu Potkomisije za rodnu jednakost (Sub-Commission for Gender Equality), a članica je i Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje (Joint Council for Constitutional Justice) te Komisije.

Predaje na poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Organizatorica je, predavačica i sudionica brojnih znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih savjetovanja, seminara i drugih skupova.

Gost-predavač o ustavnom sudstvu i zaštiti ljudskih prava u mnogim zemljama Europe, Afrike, Azije i Južne Amerike.

 

Znanstveno - istraživački projekti Nastavna djelatnost Predavanja na znanstvenim i stručnim skupovima Članstvo u strukovnim organizacijama i druge stručne aktivnosti Intervjui Govori

Prof. dr. sc. KLARIĆ, PETAR

sudac Ustavnog suda 1999. - 2007.
dopredsjednik Ustavnog suda 2000. - 2003.
predsjednik Ustavnog suda 2003. - 2007.

KLARIC07.jpgDiplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. Na istom fakultetu stekao stupanj magistra znanosti iz područja međunarodnog prava 1966. te znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja građanskog prava 1982. Pravosudni ispit položio 1969. godine. Od 1966. pravni referent i savjetnik u nekoliko pravnih osoba, većinom u gospodarstvu. Od 1974. profesor na Višoj upravnoj školi u Zagrebu. Od 1983. docent, izvanredni profesor pa redoviti profesor na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1974. do 1984. glavni i odgovorni urednik časopisa Privreda i pravo, a od 1995. do 2000. glavni i odgovorni urednik časopisa Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 1990. do 1999. vanjski član Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav i Poslovnik Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora.

Autor i koautor više udžbenika, znanstvenih monografija te drugih znanstvenih i stručnih radova iz područja građanskog prava.

Voditelj radne skupine stručnjaka za izradu Zakona o obveznim odnosima. Surađuje na znanstveno-istraživačkom projektu Prilagodba građanskopravnog uređenja Hrvatske.
Redoviti član-utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Predavač na poslijediplomskom studiju iz obveznog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizator, predavač i sudionik brojnih znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih savjetovanja, seminara i drugih skupova. U mirovini od 2009.


Prof. dr. sc. SOKOL, SMILJKO

sudac Ustavnog suda 1999. - 2007.
predsjednik Ustavnog suda 1999.- 2003.

SOKOL-03-BULA.jpgDiplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1964. Na istom fakultetu stekao znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti iz područja ustavnog prava 1976. Od 1965. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, pa docent, izvanredni i redoviti profesor te predstojnik Katedre za ustavno pravo. Od 1983. do 1985. prodekan, a od 1989. do 1991. dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od stručnih autora i član Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske i Ustavotvorne komisije Predsjedništva Republike Hrvatske te svih njihovih radnih skupina za izradu prvog Ustava Republike Hrvatske 1990. Od 1990. sudjelovao na stručnom oblikovanju novog hrvatskog zakonodavstva u području javnog prava.

Od 1992. ministar bez lisnice u Vladi Republike Hrvatske, savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za ustavnopravna pitanja, zastupnik u Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora, potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora.

Autor osam knjiga iz područja ustavnog prava i političkih znanosti te više od 120 znanstvenih i stručnih radova.

Redoviti član-utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član Société de legislation comparé iz Pariza, Francuska, od 1985.

Predavač i gost-predavač na više poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Organizator, predavač i sudionik brojnih znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih savjetovanja, seminara i drugih skupova.

U mirovini od 2011. Preminuo u Zagrebu 13. travnja 2023.


Dr. sc. CRNIĆ, JADRANKO (1928. - 2008.)

sudac Ustavnog suda 1991. - 1999.
predsjednik Ustavnog suda 1991.-1995., 1995.-1999.

CRNIC.jpgDiplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952. Na istom fakultetu stekao znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti iz područja ustavnog prava 1999. Od 1952. godine sudački pripravnik u Kotarskom sudu u Dugom Selu, sudac u Kotarskom sudu Gospić te sudac i predsjednik Okružnog suda u Gospiću, odvjetnik u Dugom Selu, predsjednik Općinskog suda u Dugom Selu, sudac Vrhovnog suda Socijalističke Republike Hrvatske, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Socijalističke Republike Hrvatske. Od 1984. sudac, a od 1990. predsjednik Ustavnog suda Socijalističke Republike Hrvatske. Od 1991. sudac i predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Predsjednik Republičkog odbora za nadzor izbora u prvim višestranačkim izborima 1990. Član Ustavotvorne komisije Predsjedništva Republike Hrvatske za izradu prvog Ustava Republike Hrvatske 1990.

Član mnogih radnih skupina za izradu zakona. Glavni i odgovorni urednik časopisa Zakonitost, član radne grupe Pravo i društvo - temeljna istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Objavio više stotina članaka. Autor oko 40 knjiga (s ponovljenim izdanjima) iz područja radnog, obiteljskog, imovinskog, stambenog i ustavnog prava. Recenzent niza knjiga. Održao brojna predavanja iz raznih područja prava.

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa i počasni viši časnik Hrvatske vatrogasne zajednice. U mirovini od 1999. Preminuo u Zagrebu u travnju 2008.