Upitnik za podnositelje

Upitnik je sastavljen u namjeri da pomogne potencijalnim podnositeljima ustavnih tužbi da sami saznaju postoje li moguće zapreke da Ustavni sud ispita njihove navode o povredama ustavnih prava.

On omogućava potencijalnim podnositeljima da sami provjere ispunjavaju li, na prvi pogled, glavne pretpostavke za odlučivanje Ustavnog suda o ustavnim tužbama. Međutim, upitnik je osmišljen isključivo radi orijentacije i nema pravnu snagu.

 

Interaktivni upitnik