Uzvratni radni susret sa sucima Ustavnog suda Italije

3. listopada 2019. - na poziv predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Miroslava Šeparovića, izaslanstvo Ustavnog suda Republike Italije boravilo je 2. i 3. listopada o. g. u uzvratnom radnom i službenom posjetu Hrvatskoj. Četveročlano izaslanstvo na ovom drugom bilateralnom susretu dvaju sudova činili su sutkinja Daria de Pretis, suci Giulio Prosperetti i Francesco Vigano' te zamjenik glavnog tajnika i šef protokola Umberto Zingales.
Na radnom sastanku održanom u hrvatskom Ustavnom sudu suci hrvatskog i talijanskog Ustavnog suda razmijenili su iskustva o sudskom dijalogu sa Sudom Europske unije te odnosu ustavnog suda s Europskim sudom za ljudska prava. U razgovorima je istaknuta želja za uspostavom stabilne i kontinuirane bilateralne suradnje koja je započela prošle godine u Rimu.