Ustavni sud Republike Hrvatske u službenoj posjeti Ustavnom sudu Republike Slovenije

5. listopada 2007. - izaslanstvo hrvatskog Ustavnog suda, predvođeno predsjednikom prof. Petrom Klarićem, boravilo je u jednodnevnom radnom i službenom posjetu Ustavnom sudu Republike Slovenije. Na službenim susretima sutkinja i sudaca dvaju sudova, koji se redovito održavaju od osamostaljenja dvije države, raspravlja se o različitim i brojnim pitanjima ustavnog sudovanja. Na ovom susretu, održanom na Bledu, glavna tema razgovora bila je vezana uz izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu (Zakon o Ustavnem sodiščo, UL br. 51/07) kojim su uvedene značajne izmjene rada i postupanja Ustavnog suda Slovenije, te uz novodoneseni Poslovnik Suda, koji je podrobnije razradio pravila postupanja, organizaciju te druga pitanja važna za rad Suda.