U Ateni, Republika Grčka, održan VII. Svjetski kongres ustavnog prava

11. - 15. lipnja 2007. - u organizaciji Međunarodne udruge ustavnog prava i Udruge grčkih ustavnih pravnika održan je u Ateni VII. Svjetski kongres ustavnog prava na temu "Promišljanje o granicama ustavnog prava". Kongres je održan u 4 plenarne sjednice na teme: Ustav između sukoba i stabilnosti (u kojoj mjeri ustavi pridonose rješavanju sukoba i stvaranju stabilne (demokratske) vlasti, do koje je mjere njihova uloga pretjerana, kakvo je iskustvo različitih zemalja); Filozofija nasuprot prijetnjama ustavnom poretku (u svjetlu prijetnji demokraciji države bi mogle poduzeti radnje koje prelaze okvire uobičajenih ustavnih standarda, kako bi ustavi trebali reagirati na krize, kako bi sudovi trebali odgovoriti na postupke koji prelaze okvire uobičajenih ustavnih standarda); Religija, država i društvo (ispitivanje novih izazova tradicionalnom ustavnom pogledu na sekularizam, slobodu vjeroispovijesti, odnos između države i crkve i njen utjecaj na ustave i ustavno pravo); Internacionalizacija ustavnog prava (istraživanje prirode i načina utjecaja međunarodnih normi na ustavno sudovanje i njihovog utjecaja na nacionalne ustave raznih zemalja), te više radionica. Ustavni sud RH na tom je Kongresu predstavljao glavni tajnik mr. sc. Teodor Antić.