Seminar "Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu"

18. - 19. svibnja 2007. - Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, a organizaciji Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) Vijeća Europe te Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ustavnog suda Republike Hrvatske, zagrebačkog Sveučilišta i Sveučilišta u Glasgowu, u Zagrebu je, u Starogradskoj vijećnici održan seminar na temu "Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu". Na dvodnevnom seminaru su predstavnici međunarodnih institucija, hrvatskih vlasti, nacionalnih manjina te domaći i strani eksperti raspravljali o položaju nacionalnih manjina unutar različitih ustavnih poredaka (uključujući i Republiku Hrvatsku) te o utjecaju postojećih međunarodnih standarda na sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu, kao i o ulozi kulturne autonomije u promociji sudjelovanja nacionalnih manjina u procesu donošenja odluka. U okviru seminara upriličen je posjet Ustavnom sudu Republike Hrvatske, gdje su sudionike primili prof. Petar Klarić, predsjednik i prof. Jasna Omejec, zamjenica predsjednika Suda. Tom prilikom je g. Gianni Buquicchio, tajnik Venecijanske komisije koja se u okviru Vijeća Europe bavi pitanjima ustavnog sudovanja, istaknuo odličnu suradnju Ustavnog suda i Komisije, koja se neprekidno odvija od 1990. godine.