Predsjednik Šeparović održao predavanje na Pravnom fakultetu u Splitu

30. studenoga 2018. - predsjednik Ustavnog suda, dr. sc. Miroslav Šeparović, održao je danas predavanje studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu o institutu prethodnog pitanja i odnosu Ustavnog suda RH sa Sudom Europske unije. Uvodno je istaknuo činjenicu da je u Hrvatskoj, za razliku od 20-godišnje primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i prakse Suda u Strasbourgu, primjena prava Europske unije u početnoj fazi. U svom je izlaganju studente najprije podsjetio na nadležnost luksemburškog Suda u odnosu na institut prethodnih pitanja koja proizlazi iz članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te istaknuo važnost tog instituta za osiguravanje ujednačenog tumačenja i primjenu prava EU-a. Osvrnuo se i na izazove i odnos nacionalnih ustavnih sudova i Europskog suda, koje taj sud smatra sudovima u smislu EU prava, istaknuvši da sve veći angažman nacionalnih ustavnih sudova u europskom ustavnom dijalogu pomiče težište Europskog suda ka zaštiti temeljnih (ljudskih) prava. Što se tiče hrvatskog Ustavnog suda zaključio je da, iako do sada nije postavio niti jedno prethodno pitanje Europskom sudu, ne postoji nesklonost takvom načinu komunikacije čim se za to ukaže prilika. Pri tome će Ustavni sud polaziti od načela međusobnog povjerenja i suradnje te od činjenice da su europske vrijednosti ujedno vrijednosti i našeg ustavnog poretka.