Predavanje predsjednice Omejec na Zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu

5. studenoga 2013. - na poziv akademika Davorina Rudolfa, voditelja Zavoda HAZU u Splitu, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda održala je danas predavanje na temu Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava. U svom je izlaganju u splitskoj palači Milesi podsjetila na temeljne uloge koje su ustavnom sudstvu namijenjene u postkomunističkim državama, gdje se ustavno sudstvo našlo u središtu susreta domaćeg i europskog prava. Upozorila je na nered u zakonodavnom i, općenito, regulatornom sustavu naše zemlje i na teško stanje u našem sudstvu koje je okovano u lance tekstualnog ili gramatičkog pozitivizma, kao i na veliko nerazumijevanje uloge ustavnog sudstva budući da se u hrvatskom društvu još uvijek ne prihvaća činjenica da ustavno sudstvo nadzire pravni okvir države koji stvara politička vlast. Na kraju je istaknula važnost i potrebu podizanja vlastite političke kulture te učenja i širenja svijesti o demokratskim vrijednostima. Svoje je predavanje u Akademiji predsjednica Omejec zaključila upozorenjem na retrogradni proces dekonstitucionalizacije ustavnog sudstva u Mađarskoj, koja je od 2010. osamnaest puta mijenjala svoj Ustav. U najopsežnijim izmjenama iz 2012. zakonodavac je, između ostalog, uveo lustracijske mjere više od 20 godina nakon kraha totalitarnog režima te u pravni sustav, na razini Ustava, uveo zakonske odredbe koje je Ustavni sud Mađarske prethodno proglasio neustavnima, na taj način isključivši mogućnost ustavnosudske kontrole. Nadalje, stavio je izvan snage sve odluke Ustavnog suda donesene prije stupanja na snagu Ustava (ožujak 2013.). Iako je sačuvao učinak tih odluka, Ustavnom sudu zabranjeno je da se u budućnosti poziva na svoju utvrđenu praksu. Te su posljednje izmjene iz ožujka ove godine negativno ocijenili i Vijeće Europe i Venecijanska komisija i Europska unija zaključivši da bi mogle negativno djelovati na diobu vlasti, načelo vladavine prava i demokracije.