Multilateralna konferencija - "Kazneno postupovno pravo u sve jače povezanoj Europi"

30. listopada 2007. - 2. studenoga 2007. - u Dubrovniku je, u organizaciji Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju iz Bonna (Deutche Stiftung fűr internationale rechtliche Zusammenarbeit) održana multilateralna konferencija na temu "Kazneno postupovno pravo u sve jače povezanoj Europi" na kojoj su Ustavni sud Republike Hrvatske predstavljali sudac prof.dr.sc. Davor Krapac i gđa. Jadranka Čabrić, viša ustavnosudska savjetnica. Kroz plenarne sjednice i radne skupine 112 sudionika Konferencije je imalo priliku raspravljati o utjecaju koje europsko pravo ima na nacionalne kaznenopravne poretke zemalja članica EU, zemalja pristupnica EU i zemalja aspiranata na članstvo u EU. Osnovni motiv za to je činjenica da, s jedne strane razvoj europske regulative u tzv. trećem stupnju prava EU, a s druge strane prekogranični karakter suvremenog kriminaliteta upućuju na potrebu sve tješnje buduće suradnje između specijaliziranih tijela EU i nacionalnih tijela kaznenog postupka.