Imenovan novi zamjenik predsjednika Ustavnog suda

18. lipnja 2024. - na danas održanoj Sjednici Ustavnog suda, sudac dr. sc. Mato Arlović imenovan je novim zamjenikom predsjednika Ustavnog suda. Tu je dužnost od 2012. godine obavljala sutkinja dr. sc. Snježana Bagić, kojoj je mandat zamjenice predsjednika istekao 15. lipnja o.g. Predsjednik Šeparović zahvalio je sutkinji Bagić na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji.

Prema Poslovniku Ustavnog suda, zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove za koje ga predsjednik Ustavnog suda ovlasti. Imenuje se na sjednici Suda, na prijedlog predsjednika Suda većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.