Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

16. studenoga 2021. - u okviru partnerstva između Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Splitu i Université Panthéon - Assas (Paris II), 15. i 16. studenoga 2021.  održana je on-line međunarodna konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani na temu "Iskušenje za sustav pravnih pravila i sloboda povodom pandemije Covid 19 i elementarnih nepogoda". Ustavni sud Republike Hrvatske, koji već godinama podupire rad tog skupa, predstavljala je zamjenica predsjednika, dr. Snježana Bagić, i izložila rad o primjeni ustavne odredbe o izvanrednom stanju. Između ostalog, istaknula je i da: "Neovisno o različitim pravnim pristupima koje su imale u uvođenju restriktivnih mjera i o njihovoj raznolikosti, prilikom njihovog donošenja, države moraju poštovati načelo razmjernosti, osiguravajući da je mjera prikladna za zaštitu javnog zdravlja (test prikladnosti), da se ta zaštita nije mogla jednako učinkovito postići manje restriktivnom mjerom (test nužnosti) te da je mjera razumna, uzimajući u obzir druge suprotstavljene društvene interese i stupanj ometanja slobode kretanja osoba (razmjernost stricto sensu). Pritom je - zbog nepotpunih i nesigurnih znanstvenih spoznaja vezanih uz COVID-19, kao novu i nedovoljno istraženu zaraznu bolest - otežano utvrđivanje postojanja manje restriktivnih mjera zbog čega će se zakonodavcu dopustiti veći stupanj diskrecije prilikom njihovog izbora", (odnosno ublažiti test nužnosti).