89. plenarna sjednica Venecijanske komisije Vijeća Europe

19. prosinca 2011. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda i članica Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) iz Republike Hrvatske te sutkinja Slavica Banić, koja je ujedno i zamjenica člana Venecijanske komisije,  sudjelovale su u radu 89. plenarne sjednice Venecijanske komisije, održane u Veneciji 16. i 17. prosinca o.g. Pored redovitih aktivnosti Komisije, koje obuhvaćaju pružanje stručne pomoći u ustavnim pitanjima, izborima i referendumu, na dnevnom redu sjednice našao se i izbor rukovodstva Komisije. Tako je za predsjednika Komisije ponovno izabran g. Gianni Buquicchio, član Komisije iz Italije, a prvog dopredsjednika dr. Ian Helgesen, član Komisije iz Norveške. Za dopredsjednike su izabrani gđa Hanna Suchocka (članica Komisije iz Poljske) i g. Kaarlo Tuori (član Komisije iz Finske).