30. Međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti"

10. travnja 2024. - u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Visokog upravnog suda RH i Javnobilježničke komore, od 10. do 13. travnja o.g. u Poreču održano je tradicionalno 30. Međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (Vlasništvo - Obveze - Postupak). U svom uvodnom obraćanju u ime Ustavnog suda RH, dr. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika, čestitala je organizatorima na jubileju i visokoj kvaliteti savjetovanja koje već više od četvrt stoljeća uspješno okuplja pravne praktičare i teoretičare. U okviru posebnog dijela programa o ustavnosudskoj praksi i ove su godine dr. Bagić, zamjenica predsjednika, i voditeljica Službe ustavnosudskih savjetnika, Sanja Trgovac, obradile nekoliko aktualnih ustavnosudskih tema govoreći o zaštiti prava vlasnika stanova u kojima se nalaze zaštićeni najmoprimci, te o pozitivnim obvezama države u kontekstu neometanog održavanja okupljanja i mirnog prosvjeda. Također su se osvrnule na stajališta Ustavnog suda o pozitivnim obvezama države u odnosu na zaštitu prava vlasništva u slučaju kad vlasti oduzmu privatnu imovinu te njome zakonito raspolažu na način da je daju nekom drugom na uporabu. U povodu proslave 30. obljetnice održavanja savjetovanja, predsjedniku Ustavnog suda, dr. sc. Miroslavu Šeparoviću, i zamjenici predsjednika, dr. Snježani Bagić, Pravni fakultet u Rijeci dodijelio je zahvalnice za dugogodišnju suradnju i doprinos kvaliteti savjetovanja.