28. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti"

7. travnja 2022. - nakon dvije godine okupljanja na daljinu, u Poreču je, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Hrvatske javnobilježničke komore, 6. i 7. travnja o.g., održano 28. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti". U svom uvodnom govoru na otvaranju skupa dr. sc. Miroslav Šeparović, predsjednik hrvatskog Ustavnog suda, istaknuo je važnu ulogu tog savjetovanja za našu znanstvenu, akademsku i stručnu javnost te veliku vrijednost posebnih zbornika s radovima sa savjetovanja, kao izvora kvalitetne znanstvene i stručne literature.

Ove je godine prvi puta u program savjetovanja uvršten i poseban dio posvećen ustavnosudskoj praksi. U tom okviru, zamjenica predsjednika Ustavnog suda, dr. Snježana Bagić, i voditeljica savjetničke službe, Sanja Trgovac, održale su predavanje o zaštiti prava na život odnosno o primjeni članka 21. Ustava RH i članka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Između ostalog, istaknule su i da je Ustavni sud 2015. godine izmijenio svoj Poslovnik i uveo mogućnost podnošenja ustavne tužbe i prije nego što je iscrpljen pravni put, zbog nedjelotvorne istrage kaznenih djela vezanih uz članak 2. (pravo na život) i članak 3. (zabrana mučenja) navedene Konvencije. Europski sud za ljudska prava tu "vrstu" ustavne tužbe od 2019. smatra učinkovitim pravnim sredstvom (Kušić i drugi protiv Hrvatske (2019.)).