20. obljetnica Hrvatske akademije pravnih znanosti

5. studenoga 2021. - na poziv predsjednika Hrvatske akademije pravnih znanosti prof. dr. sc. Davora Derenčinovića, predsjednik Ustavnog suda RH dr. sc. Miroslav Šeparović sudjelovao je u radu okruglog stola koji je na temu "Vladavina prava i pravosuđe u Hrvatskoj" održan danas na zagrebačkom Sveučilištu. U svom izlaganju istaknuo je, između ostalog, da vladavina prava zahtjeva strogo pridržavanje Ustava i zakona, kako od nositelja državne vlasti, tako i građana te upozorio na posebno osjetljivo i složeno pitanje provođenja odgovarajućeg nadzora. S te je strane istaknuo da u okviru nadzornih mehanizama jurisprudencija Ustavnog suda ima posebno mjesto s obzirom na njegovu ulogu čuvara Ustava, a time i najviše instance nadležne za očuvanje vladavine prava i pravne sigurnosti. Na kraju je dodao: "Vladavina prava je ideal, cilj kojem treba težiti - i kao takva ona nije nikada u potpunosti ostvariva. Niti jedna država ne može se pohvaliti da je u potpunosti ostvarila vladavinu prava - pa ni Hrvatska. U tom smislu, Ustavni sud nastavit će kroz svoje odluke davati doprinos oživotvorenju načela vladavine prava. Uvjeren sam da će taj doprinos davati i sudbena vlast i pravosuđe općenito. Na taj način svi zajedno ćemo doprinijeti i jačanju povjerenja javnosti u demokratske institucije države."

Ovim okruglim stolom Akademija je obilježila dva desetljeća svog uspješnog djelovanja i istaknula se kao jedna od najvažnijih strukovnih udruga u pravu.